Päivärahat ja kilometrikorvaukset 2020

Vuonna 2020 yleisimmät verovapaat korvaukset ovat:

Kilometrikorvaus auto 0,43c
Osapäiväraha 20€
Kokopäiväraha 43€

Muut verovapaat korvaukset löytyvät verottajan sivuilta:
https://www.vero.fi/fi-FI/Henkiloasiakkaat/Kilometrikorvaus_ja_paivaraha/Verohallinnon_paatos_verovapaista_matkak(41498)

 

Luontaisetujen laskentaperusteet:

https://www.vero.fi/fi-FI/Syventavat_veroohjeet/Henkiloasiakkaan_tuloverotus/Ansiotulot/Verohallinnon_paatos_vuodelta_2017_toimi